لیزر ساوه اولین مرکز تخصصی لیزر مو های زائد در ساوه است

آدرس:

ساوه ، میدان شهدا ، کوچه بانک ملی مرکزی ، ساختمان پزشکان مرکزی ، طبقه دوم ، مطب دکتر فرهادی

نوبت گیری تلفنی